CUNG CAP YEN MACH GIA SI, GIA RE TAI TPHCM / CHUYEN BAN DONG TRUNG HA THAO & DONG TRUNG HA THAO HIMA GIA SI, GIA RE / CHUYEN TRANG THONG TIN VE BENH COT SONG MOI NHAT / CHUYEN TRANG THONG TIN VE TAM SOAT UNG THU MOI NHAT / THONG TIN VE CAC DU AN VINHOMES GOLDEN RIVER / VINHOMES KHANH HOI / BIET THU VINHOMES QUAN 9 MOI NHAT


Tin Tức

Công ty TNHH Phân Phối Giải Pháp Mới (NSD)

Công ty TNHH Phân Phối Giải Pháp Mới (NSD)


25/06/2015

Công ty TNHH Phân Phối Giải Pháp Mới (NSD) được thành lập ngày 08 tháng 05 năm 2010 NSD luôn tự hào là doanh nghiệp đi đầu trong cung ứng giải pháp CNTT, giải pháp nguồn điện dự phòng: bộ lưu điện, máy phát điện, Acquy UPS….www.nsd.com.vn. Nhà phân phối nguồn điện dự phòng : bộ lưu điện UPS, máy phát điện….chúng tôi cung cấp các dòng máy phát từ công suất nhỏ tới công suất lớn theo yêu cầu khác hàng.                                       Cung cấp các dòng bộ lưu điện UPS từ công suất nhỏ tới công suất dòng công nghiệp (600VA-200kVA)                       Cung cấp Acquy, thay Acquy cho UPS….. Vấn đề về cung ứng giải pháp thiết thực cho hệ thống